Ellátottak érdekképviseleti formái

Ellátottaink részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásában az ellátott-jogi képviselő, aki havi rendszerességgel látogatja intézményünket. Segíti az ellátottat, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában. Szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában. Elérhetőségei minden ellátottunk számára jól látható helyen, kifüggesztve olvasható.

Intézményünkben is működik az Érdekképviseleti Fórum, mely az ellátottak jogainak, érdekeinek érvényesülését hivatott ellátni. Megalakulása óta ellátottat ért jogsérelem miatt összehívására nem került sor.

Az a tény is alátámasztja, hogy az intézmény működésében, feladatellátásában a lakók érdekeit, jogait érvényesíti. A demokratikus életforma biztosítja a lakók számára, hogy olyan esetben, amely összefügg az intézményi életformával, beleszólási, javaslattételi lehetőséggel éljenek. Az ellátottak érdekeit szolgálja a tíz tagú Lakóönkormányzat, amely havonta egyszer ülésezik. Az ellátottak életét jelentősen befolyásoló egyes kérdésekben vélemény nyilvánítási jogokkal élhetnek. Üléseiken részt vesz az intézmény igazgatója is.       

Dolgozók érdekképviseletei

Az intézményben érdekképviseleti szervezet működik, a Közalkalmazotti Tanács, valamint jelen van az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete is, mely a munkavállalókat képviseli. Tevékenységüket mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az angolkertotthon-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.