Intézményünkben a szociális foglalkoztatás két formában valósul meg:

Munka-rehabilitáció (megállapodás),
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (munkajogviszonyban).

A munka-rehabilitáció intézményi jogviszony keretében történik. A munka-rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve amennyiben cselekvőképtelen, úgy törvényes képviselője írásban megállapodást köt az intézmény vezetőjével. A tevékenység megválasztásánál figyelembevételre kerül az ellátott testi és szellemi képessége, speciális szükségleteinek megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Az intézmény vezetője az ellátottat munka-rehabilitációs díjban részesíti, melynek havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30 %-ánál.

Cél az ellátottak munkával eltöltött hasznos időtöltése, a kifejezőképesség megőrzése, az emberi értékek megtartása, lakók motiválása az önálló, hatékony munkavégzésre, ugyanakkor megfelelő szakmai irányítással minőségi eredmények elérése is, mint produktumok létrehozása.

Az intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott, valamint az intézmény között létrehozott munkaszerződés alapján történik, mely legfeljebb egy évre köthető és csak határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. A munkaszerződés alapja a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. Amennyiben az intézményi jogviszony megszűnik, úgy a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra irányuló jogviszony is megszűnik.
 
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
 

a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát.

munkaidőkeret nem alkalmazható.

ha a munkavállaló napi munkarendje a 4,5 órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

a munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli és többműszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre nem vehető igénybe.

a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az angolkertotthon-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.